Båtplatser

DSC03576

Klubben har 116 båtplatser i sjön och 80-90 platser på land (beroende på båtarnas storlek). Uppställningsplats ingår i båtplatsen, men då det finns färre platser på land än i vattnet, hyrs landplatserna inte ut separat.

Båtarna ligger med stäven mot kaj och aktern förtöjd i stolpar, ryckdämpare är ett krav.

Under uppställning ska masten vara demonterad, mastkran finns till förfogande. Båtägare är skyldiga att se till att båten står säkert. För mer information se: BBS Regler

Om du är intresserad av en båtplats så kontakta oss på info@buabatsallskap.se så ska vi se om vi kan hjälpa dig.