Båtplatser

DSC03576Klubben har 116 båtplatser i sjön och 80-90 platser på land (beroende på båtarnas storlek). Uppställningsplats ingår i båtplatsen, men då det finns färre platser på land än i vattnet, hyrs landplatserna inte ut separat.

Båtarna ligger med stäven mot kaj och aktern förtöjd i stolpar, ryckdämpare är ett krav.

Under uppställning ska masten vara demonterad, mastkran finns till förfogande. Båtägare är skyldiga att se till att båten står säkert. För mer information se ”BBS Regler” under ”Medlemsinformation”.

Önskar ni hyra någon av våra platser, hör av er till Klas i styrelsen.