Klubbstugan

BBS klubbstuga är till för alla medlemmar. Där finns uppehållsrum, toalett, kök och grill.IMG_20190907_182320

Stugan ska alltid hållas låst, nyckel fås av hamnkapten eller materialansvarig mot en depositionsavgift. Om du lämnar varor i kyl och frys ska de märkas med namn och datum. Omärkt mat kommer att ätas upp eller kasseras. Om du som medlem önskar låna klubbstugan för speciella ändamål, kontakta styrelsen.