Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats skall ske via formuläret nedan, som automatiskt skickar det till klubben, och skall göras innan årets slut. Om uppsägning ej skett inom angiven tid skall beslutade avgifter erläggas för nästkommande år.

När ny båtplatsinnehavare finns återbetalas samtliga avgifter.

Depositionsavgift återbetalas vid kalenderårets slut