Båtlyft, uppställning och sjösättning

DSC03606Lyft och sjösättning av båtarna på klubben sköts av Thomas Svenningsson och Karl-Axel Johansson. Båtlyftet och transport av båten till uppställningsplatsen betalas direkt till den som lyfter båten.

Kontaktuppgifter
Thomas: 0707 661840
Karl-Axel: 0704 182795

Glöm inte miljöreglerna!
Det är inte tillåtet att tvätta giftig bottenfärg i hamnar eller på uppställningsplatser. Vid skrapning av giftfärg ska spill samlas upp. BBS har träffat ett ekonomiskt avtal med Båtfjorden AB så att alla medlemmar kan använda deras tvättutrustningen och spolplatta kostnadsfritt. Tänk dock på att endast spolning och mekanisk rengöring får göras, då tvättmedel och kemikalier kan skada filteranläggningen.

Märk din båtvagn/vagga med namn och telefonnummer/båtplatsnummer.
Detta är ett måste för att vi ska kunna hålla ordning på klubben. Dessutom förbehåller sig BBS rätten att flytta/omhänderta båtar och material vars ägare inte kan identifieras. Fyndlagstiftning gäller.

Med tanke på de senaste höstarnas stormar och hårt väder uppmanar vi er medlemmar att se till era båtar på uppställningsplatsen även under vintersäsongen. Uppställda båtar skall vara riktigt uppallade och uppallningen ska vara säkrad. Presenningar ska vara säkrade så att de inte sliter sig vid hårda vindstyrkor. Tips: Lägg ett nät över presenningen, till exempel en en trål eller ett sådant nät som flis-/sopbilar har över sina tunna presenningar. Då fladdrar inte presenningen och blåser inte heller sönder.