Miljöplan

Bua är ett aktivt och levande fiskesamhälle och det är av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i en god miljö. Klubbens miljöplan syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet där målsättningen är att BBS ska verka för en god miljö och säker hamn i all sin verksamhet. Miljöarbetet ansluter sig till Västkustens Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

I Bua Båtsällskaps miljöplan finns de förhållningsregler som bland annat gäller kring hamnområdet, båtbottentvätt, sophantering och miljöfarligt avfall: Miljöplan BBS

Som ett steg i att göra båtverksamheten än mer miljöanpassad har klubben i november 2022 köpt in en bottenfärgskrapa med tillhörande dammsugare. Denna utlånas till medlemmar till självkostnadspris: 200kr/skär, 100kr/påse. Klubben tillhandahåller även intyg till de medlemmar vars båt är renskrapad från giftfri bottenfärg.
Kom ihåg, att då klubben inte har möjlighet att ta hand om farligt avfall, ansvarar medlemmar själva för att lämna färgskrapet till deponi!
Kontakta styrelsen om ni önskar låna skrapan eller har några frågor.

En påminnelse om hur skör vår natur är:
Filmklipp: Strömmar av plast