Förtöjningsregler

Mål:

•Förhindra att båtar sliter sig och skadar andra båtar

•Förhindra att båtar och förtöjningsutrustning skadar bryggor

Förtöjningar:

•Två separata förtöjningslinor i aktern

•Två separata förtöjningslinor i fören

•Ryckdämpare skall finnas på samtliga linor, helst i gummi, används metallfjädrar skall dessa vara försedda med säkerhetskedja eller band.

•Förtöjningslina skall vara splitsad och försedd med kaus samt fastsatt med schackel. (Dra år schackelskruven med skiftnyckel så att den inte lossnar)

Grundregeln är att alltid förtöja för storm.

Livslängden på förtöjningsutrustning påverkas av utomhusmiljön. Av detta skäl skall all förtöjningsmateriel plockas bort när säsongen är över och förvaras inomhus. Linor som ej plockas bort senast 1 nov slängs.

Båtens viktRekommenderad grovlek på förtöjningslina
0 – 1 ton10 mm
Upp till 2 ton12 mm
Upp till 3 ton12 mm
Upp till 4 ton14 mm
Upp till 6 ton14 mm
Upp till 8 ton16 mm
Upp till 10 ton18 mm
Upp till 12 ton18 mm
Upp till 14 ton20 mm