Klubbstugan

BBS klubbstuga är till för alla medlemmar. Där finns uppehållsrum, toalett, kök och grill.

Stugan ska alltid hållas låst, nyckel fås av hamnkapten eller materialansvarig mot en depositionsavgift.

Om du lämnar varor i kyl och frys ska de märkas med namn och datum. Omärkt mat kommer att ätas upp eller kasseras.

Om du som medlem önskar låna klubbstugan för speciella ändamål, kontakta Krister eller Annica i styrelsen.

DSC03593