Miljöplan

Då Bua är ett aktivt och levande fiskesamhälle är det av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i en god miljö.

Följ länken för att läsa Bua Båtsällskaps miljöplan: Miljöplan BBS

Miljöplanens syfte
Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i BBS och ska revideras vid förändringar.

Målsättning
BBS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Västkustens Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

En påminnelse om hur skör vår natur är:
Filmklipp: Strömmar av plast