Styrelsen

Ordförande

Krister Storm
0706730046
krister.storm@telia.com

Sekreterare

Mats-Olof Jakobsson
0705573222
mojeskaijas@gmail.com

Kassör

Annica Andreasson
0705524023
p_annica78@hotmail.com

Hamnkapten

Klas Barr
0703006893 (gärna SMS)
klas.barr1@icloud.com

Materialansvarig

Rolf Sjöberg
0767894961 (gärna SMS)
roffe316@gmail.com

Miljöansvarig

Marie Selfors
0760164123
marie.selfors@gmail.com

Seglarskoleansvarig

Frida Sjöberg
frisesj@gmail.com

Suppleant

Kerstin Erixon
0735683853 
kerstinerixon106@gmail.com

Kommentera